AYYILDIZ TİM
Haber

Haber

Ayyıldız Tim Türk Siber Ordusu Bilişim Hack Ve Hackten Korunma Bilgisayar Eğitim ayyildiz.org Cyber Army Ayyıldız Tim Siber Ordu Ayyıldız Turkish Cyber Turkish Cyber Army

KAMUOYUNA DUYURULURAyyıldız Tim, kurulduğu 2002 yılından bu güne kadar misyonundan hiçbir taviz vermemiştir! Misyonu ger...
63115
Kınama DuyurusuAYYILDIZ TİM’in hiç bir siyaseti parti, dernek, vakıf, oluşum vb. şeylerle uzaktan yakından bağlantısı yo...
25297